مقاله: فناوری Blockchains و ارتباط آن با سامانه های امنیتی

غالب ما کمابیش با عناوینی چون واحد پول مجازی، Bitcoin یا مانند آن برخورده ایم.این پدیده های سایبری  نوظهور به واسطه تحولات در عرصه ی فناوری اطلاعات امکان تجلی یافته اند و فرزند عصر فناوری اطلاعات محسوب می شوند. ریشه های این انقلابات مجازی اما در فناوری مادری به نام Blockchain نهفته است. Blockchain بایگانی تبادلات داده ی مجازی است که به صورت زنجیره ای و رمزگذرای شده در فضای اینترنت قرار داده می شوند. به این معنی با هر مرتبه تبادل داده در فضای مجازی یک بلوک از این زنجیره بلوک ها یا Blockchainها ایجاد می شود و در نهایت زنجیره کامل می شود. این داده های رمزگذرای شده در اموری  اعتبار مجازی کاربردهای گوناگون دارد.مقاله: فناوری Blockchains و ارتباط آن با سامانه های دوربین مداربسته
اخیرا استفاده از این ابداع انفورماتیک در  حوزه های امنیتی کاربرد یافته است. این کاربرد به این صورت تصاویر ضبط شده و انتقال یافته از بستر فضای مجازی می توانند زنجیره بسازند. به این معنی، هر فریم می تواند یک بلوک از زنجیره بلوک ها را تشکیل دهد. با کمک چنین فناوری امکان ذخیره سازی و جست و جو از آرشیو تصاویر محیا خواهد شد. آرشیوی رمزگذاری شده و منحصر به فرد در اختیار شخصی که برای دسترسی به آن مجاز شناخته شده باشد.
بر اساس آمار منتشره از سوی مرجع A&S در سال 2018 این در میان فناوری هایی که نقشی محوری را در توسعه صنایع امنیتی بر عهده خواهند داشت، فناوری Blockchain دیده می شود.