مقاله: نکاتی که انتظار آن را در سال 2018 در حوزه ی دوربین نظارت تصویری داشته باشیم

1.رشد فناوریهای هوش مصنوعی و یادگیری در زمینه دستگاه های ضبط به عنوان بخشی از فناوری پردازش تصویر حضور پررنگی در محصولات دوربین تحت شبکه خواهد داشت.
2. افزایش حساسیت برای حفاظت سایبری برای جلوگیری از نشت اطلاعات دارای محتویات شخصی اشخاص در حوزه ی نظارت تصویرینکاتی که انتظار آن را در سال 2018 در حوزه ی دوربین نظارت تصویری داشته باشیم:
3. رشد مداوم چین که برابر پیش بینی بیش از نیمی از بازار تولید محصولات امنیتی جهان در اختیار محصولات چین قرار خواهد داشت و این روند ادامه دارد.
4. افزایش تولید ماشین های نظارت تصویری از بستر زمین و یا پهبادهای نظارت تصویری
5. کاهش خطاپذیری سامانه های نظارت تصویری  و تمرکز بر ارتقا محصولات
6. افزایش پردازش تصویر بر اساس قابلیت تشخیص جرم
7. ایجاد نخستین سامانه ی ضبط تصاویر ملی در چین با نام Xue Liang به عنوان بزرگترین نمونه خود در جهان