پروژه ی دوربین مداربسته ی آب و فاضلاب استان تهران

پروژه ی دوربین مداربسته ی آب و فاضلاب استان تهران
 
آب و فاضلاب استان تهران:
تصفیه خانه هفتم تهران  فروش دوربین های ACTi  -  سال 1394