پروژه ی دوربین مداربسته ی بانک سینا

پروژه ی دوربین مداربسته ی بانک سینا
 
 بانک سینا:
خودروهای حمل پول - فروش و نصب دوربین - سال 1389