پروژه ی دوربین مداربسته ی شرکت نفت پارس

پروژه ی دوربین مداربسته ی شرکت نفت پارس

 
شرکت نفت پارس:
 پالایشگاه و دفتر مرکزی
 فروش، نصب و تعمیر و نگهداری دوربین هایACTi  و MEGA از سال1392 تا کنون