پروژه ی دوربین مداربسته ی شرکت گاز

پروژه ی دوربین مداربسته ی شرکت گاز

 
شرکت ملی گاز ایران:
 پالایشگاه ایلام - فروش و نصب دوربین های AGNI - سال 1391