پروژه ی دوربین مداربسته ی گروه مهندسی مپنا

پروژه ی دوربین مداربسته ی گروه مهندسی مپنا
 
گروه مهندسی مپنا:
شرکت موادکاران - فروش دوربین های ACTI - از سال 1394 تا کنون